(Cth:840611035011)
* Untuk paparan terbaik sila gunakan resolution 1024 X 768
* Rujukan Surat Pekeliling Am Bil. 11 of 1981 dari JPM di sini

* Rujukan Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2004 dari JPM di sini

e-thumb 2010. Hak Cipta Terpelihara. Unit Sistem Teknologi Maklumat. Politeknik Kota Bharu.